Jocce i Värmland

Publicerat på FamilyLinks Facebooksida
13 juni 2019

 

Inom Sunne kommuns hemtjänst för personer med demens, på avdelningen Påfågeln, testas nu Jocce-appen som ett led i Region Värmlands delaktighet i EU-projektet InForCare, som syftar till att utveckla nya former av anhörigstöd. Redan nu vittnar personal och anhöriga om att Jocce "gör jobbet". Dvs synliggör det viktiga arbete som personalen gör varje dag och därmed skapar trygghet för de anhöriga. Heja Sunne!


 
Elsa Schröder