Frågor & svar

På den här sidan hittar du vanliga frågor och svar om Jocce. Om du inte hittar svar på din fråga är du välkommen att höra av dig via formuläret längst ner på sidan. Vi kommer att besvara din fråga så fort vi kan. Tack för att du hjälper oss att utveckla Jocce!

Om Jocce-appen

+ Vad är Jocce?

Jocce är ett lättanvänt kommunikationsverktyg i form av en app, som knyter ihop alla de människor som finns runt en person som av olika skäl är beroende av stöd i vardagen. Det kan vara anhöriga, vänner och vård- och omsorgspersonal. Jocce kan användas i mobilen och för Mottagaren (personen i behov av stöd) även på surfplatta.

+ Vad behöver jag göra för att börja använda Jocce-appen?

Den personen som ska vara ansvarig för ert Jocce-nätverk behöver ladda ner Jocce-appen och sedan starta nätverket. Hen kan sedan bjuda in de personer som ska vara med i nätverket. Om du har blivit inbjuden till ett existerande nätverk har du fått ett mejl med instruktioner. Du behöver ladda ner appen, och första gången du loggar in använder du din mejladress och det lösenord som står i mejlet. Sedan är du igång!

+ Min Mottagare har ingen e-postadress, kan jag använda Jocce ändå?

Ja. Om din Mottagare inte själv ska vara aktiv och delaktig i ert Jocce-nätverk behöver hens e-postadress inte anges när nätverket skapas.

När du skapar nätverket så ser du rubriken “Mottagaren ska använda Jocce”, här kan du slå av eller på knappen. Slår du av knappen försvinner fältet där du förväntas fylla i Mottagarens e-postadress och du kan gå vidare i skapandet av nätverket.

Om du däremot har en Mottagare som vill vara delaktig och aktiv i ett Jocce-nätverk, men som inte har någon e-postadress måste du hjälpa hen och skapa en e-postadress för att det ska bli möjligt.

+ Jag är anhörig till en person som inte själv kan använda Jocce, kan jag använda appen ändå?

Ja, eftersom alla ni som finns runt denna person kan ha nytta av att kommunicera med varandra, för att mer effektivt kunna synka era insatser. Om personen ni tar hand om har t.ex. hemtjänst kan ni med hjälp av Jocce också se när insatser görs hemma hos personen ni stödjer. Det blir möjligt när hemtjänstpersonalen gör så kallade “incheckningar” via sina mobiler, med hjälp av QR-koden och symbolerna i appen.

Med hjälp av bild- och hälsningsfunktionen kan ni också bidra med glädje i vardagen för personen ni tar hand om. När ni träffas kan ni gemensamt titta på bilder och hälsningar.

+ Hur väljer jag roller i nätverket?

Om du är personen som skapat nätverket blir du automatiskt Coach (och nätverksansvarig) och är den enda som har möjlighet att bjuda in andra personer till nätverket. När du lägger till kontakter i din Mottagares kontaktlista kan du välja att bjuda in dem till nätverket, och även välja vilken roll de ska ha. Coacher har tillgång till den delade kalendern och kontaktlistan, vilket inte Vänner har. Välj alltså roll efter hur mycket du ser att kontakten ska kunna bidra till ert nätverk.

Om du istället har blivit inbjuden till ett redan existerande nätverk har Coachen i det nätverket redan valt vilken roll du ska ha.

+ Hur många nätverk kan jag tillhöra?

En prenumerant, med en och samma e-postadress, kan bli nätverksansvarig för tio Jocce-nätverk. Det vill säga, det går att prenumerera på max tio nätverk i rollen som nätverksansvarig Coach. Däremot går det att delta i hur många andra Jocce-nätverk som helst där någon annan är nätverksansvarig Coach. Dvs i rollen som (ej nätverksansvarig) Coach, Vän eller Assistent.

+ Hur gör jag för att lägga till en kontakt?

Öppna appen på din smartphone och logga in. Gå till “Kontakter” i menyn (längst ner på hemskärnen), tryck sedan på “Lägg till kontakt”. Ange personens uppgifter och sedan relation till Mottagaren. Bjud därefter in personen som Coach eller Vän och avsluta med att trycka “Lägg till” i övre högra hörnet. Den nyskapade kontakten syns nu under “Kontakter”. Lägg gärna till en bild på personen du just har bjudit in. Det underlättar för alla i nätverket, inte minst för Mottagaren.

+ Hur gör jag för att ta bort en kontakt?

Öppna appen och logga in. Tryck på “Kontakter” i menyn längst ner på skärmen. Tryck på den kontakt du vill ta bort, och därefter på “Ändra” uppe i högra hörnet. Om kontakten är en användare i ert nätverk måste den först tas bort därifrån, något som bara den nätverksansvariga Coachen kan göra. Detta görs genom att trycka på den röda knappen med texten “Ta bort från nätverket”.

Efter att detta är gjort är kontakten bara en “vanlig” kontakt i listan, och du tar bort hen genom att trycka på den röda knappen med texten “Ta bort kontakt” i ändringsläget. Det kan du göra oavsett om du är nätverksansvarig Coach eller vanlig Coach.

+ Hur bjuder jag in fler Coacher och Vänner?

Gå till “Kontakter” i menyn, tryck sedan på “Lägg till kontakt”. Ange personens uppgifter och sedan relation till Mottagaren. Bjud därefter in personen som Coach eller Vän och avsluta med att trycka “Lägg till” i övre högra hörnet. Den nyskapade kontakten syns nu under “Kontakter”. Den inbjudna personen kommer att få ett mejl där hen kan tacka ja eller nej till inbjudan.

+ Hur gör jag om jag vill ansluta till ett befintligt nätverk, där jag ännu inte har blivit inbjuden?

För att ansluta till ett befintligt nätverk behöver du ha tillgång till Mottagarens QR-kod, en form av streckkod som antingen finns uppsatt hos Mottagaren eller som den nätverksansvariga Coachen i din Mottagares nätverk kan mejla till dig.

Börja med att ladda ner appen och skapa ett konto. När du loggat in trycker du på knappen längst upp i vänstra hörnet för att öppna nätverksmenyn. Tryck på knappen “Lägg till nätverk” och sedan på “Anslut till befintligt nätverk”. Rikta kameran mot QR-koden som finns uppsatt hemma hos Mottagaren. När kameran registrerat QR-koden skickas en förfrågan till den nätverksansvariga Coachen som hen måste godkänna innan du blir del av nätverket.

+ Hur gör jag för att lägga till en bild till en kalenderaktivitet?

Gå till “Kalender” i menyn. Tryck på “Lägg till aktivitet” och fyll i titel, plats, tid och datum. Om du vill kan du även fylla i fritextfältet med övrig information. Längst ned hittar du en symbol för ett foto med ett grönt plustecken på. Tryck på bilden och välj antingen att ta ett foto med din mobilkamera eller välj en bild från ditt bibliotek. Spara sedan aktiviteten genom att trycka på “Lägg till” uppe i högra hörnet.

Om du vill lägga till en bild i en redan existerande aktivitet väljer du den i listan, och trycker på “Ändra” uppe i högra hörnet. Längst ner hittar du samma symbol med det gröna plustecknet och följer samma steg som ovan. När du är klar trycker du på “Spara” uppe i högra hörnet.

+ Hur lägger jag till en hälsning?

Gå till “Hälsningar” i menyn och klicka på “Lägg till hälsning”. Välj sedan att antingen ta ett foto med din mobilkamera eller välj en bild från ditt bibliotek. Skriv gärna en tillhörande text och tryck sedan på “Lägg till” i det övre högra hörnet.

+ Hur svarar jag på en hälsning?

Tryck på den lilla grå pratbubblan till vänster under bilden i hälsningen. Då fälls ditt kommentarsfält ut och du kan skriva ditt svar. När du är klar tryck på “Skicka”.

+ Finns Jocce-appen på flera språk?

Nej, i dagsläget finns Jocce enbart på svenska, men det går bra att skriva på andra språk i fritext-fälten. Appen är också uppbyggd med symboler för att göra det enkelt att använda den utan att kunna svenska. I framtiden kommer Jocce att erbjudas på flera språk.

+ Hur gör man för att få en QR-kod?

Om du är den nätverksansvariga Coachen i ditt nätverk fick du ett introduktionsmejl med QR-koden som bifogad fil när du satte upp nätverket. Om du är vanlig Coach eller Vän i ett nätverk får du kontakta den nätverksansvarige Coachen för att få en QR-kod.

+ Varför finns inte å, ä och ö i QR-koden?

Den programvara som genererar QR-koder, som finns i Jocce-appen, kan enbart hantera bokstäver som finns i det engelska alfabetet.

+ Hur ska jag göra för att få personal från min mammas hemtjänstföretag att börja använda Jocce?

Om ditt omsorgsföretag inte använder Jocce redan eller känner till tjänsten, är det du som anhörig som ska ställa frågan till personalen om de kan tänka sig att delta i ditt Jocce-nätverk. Det bästa är om du träffar och talar med den person/personalen som bistår din mamma. Då kan du förklara och visa för personalen hur man använder Jocce. Om du vill att personalen ska dela information i ditt nätverk med hjälp av QR-koden och symbolerna behöver personalen inte bli inbjudna till nätverket och få egna inloggningsuppgifter. Det räcker med att de laddar ner appen och sedan använder ”Assistentläget” som syns högst upp på startskärmen. I vår Kom-igång guide (under punkt 5) finns ”Instruktioner till Assistenten”, som du/ni kan läsa och skriva ut om så önskas. Testa tillsammans en gång, då blir det tydligt hur snabbt och enkelt det är för personalen att lägga in information.

Du kan tipsa din mammas hemtjänstpersonal om att gå in på www.jocce.link och läsa mer om hur appen fungerar, och vilken typ av information de ska dela i Jocce. Där finns också särskilda ”Frågor & svar” för vård- och omsorgspersonal.

+ Hur kan jag enkelt förklara för personalen vad Jocce är för något?

Det första som är viktigt att förtydliga för vård- och omsorgspersonal att Jocce inte är ett journalsystem som lyder under patientdatalagen utan ett enkelt hjälpmedel för kommunikation. Jocce är att jämföra med en ”dagbok” eller en ”loggbok” som många hemtjänstföretag använder. D.v.s. en bok som ligger hemma hos brukaren/patienten, ofta på köksbordet, där personalen skriver ner vad som har gjorts vid besöken för att anhöriga ska vara uppdaterade. Ur ett integritetsperspektiv är informationen i Jocce säkrare än en fysisk dagbok, som kan komma bort eller kanske läsas av obehöriga. Jocce kan betraktas som en digital dagbok, där berörda får information om omsorgsinsatserna i samma stund som de utförs.


Konto och inställningar

+ Hur ändrar jag mina användaruppgifter?

Från hemskärmen, klicka på kugghjulet uppe i högra hörnet. Tryck på “Redigera profil” i listan över tillgängliga inställningar. Gör dina ändringar och tryck sedan på “Spara” uppe i högra hörnet.

+ Hur gör jag för att lägga till en profilbild?

Gå in under Inställningar som du hittar under kugghjulet högst upp till höger på hemskärmen. Klicka på “Redigera profil” under “Mitt konto”. Tryck på ikonen med ett plustecken på för att antingen ta en bild med din mobilkamera eller välja en från ditt bibliotek.

+ Hur tar jag bort mitt konto?

För att ta bort ditt Jocce-konto måste du först lämna alla nätverk som du är medlem i och betalar för. För de nätverk som du är medlem i men inte betalar för gör du det genom att gå in under Inställningar, som du hittar under kugghjulet i övre högra hörnet på hemskärmen. Här trycker du på “Lämna nätverk” som finns under rubriken “Mottagarens konto”.

För att avsluta de nätverk du betalar för, behöver du först stänga av automatisk förnyelse, följ Apples eller Googles guider för att hantera din prenumeration.

När prenumerationen är avslutad går du in i Jocce igen. Från hemskärmen trycker du på kugghjulet uppe i högra hörnet och därefter “Prenumeration”. Där kan du antingen lämna över nätverket till en annan Coach alternativt avsluta nätverket helt.

När du har lämnat samtliga nätverk, samt avslutat eventuella nätverk där du själv varit prenumerant, kan du ta bort ditt konto under Inställningar och “Radera konto”.

+ Hur ändrar jag min relation till Mottagaren?

Du ändrar din angivna relation till Mottagaren genom att gå till “Hem” i menyn och trycka på kugghjulet i övre högra hörnet. Under rubriken “Mottagarens konto” finns en knapp som beskriver din nuvarande relation till Mottagaren. Tryck på den för att byta.

+ Jag har glömt mitt lösenord. Hur gör jag för att få ett nytt?

Öppna appen på din smartphone och tryck på knappen “Logga in”. Längst ner på sidan ser du en länk som heter “Återställ lösenord”. Tryck på den och ange e-postadressen som är kopplad till ditt Jocce-konto så skickar vi ett nytt lösenord till dig.

+ Min Mottagare har glömt sitt lösenord, hur kan hen få ett nytt?

Det finns två alternativ för att lösa detta.

Alternativ 1: Mottagaren använder funktionen “Återställ lösenord” som finns längst ned på skärmen vid inloggningsläget i Jocce. Då får Mottagaren ett e-postmeddelande med en länk till en webbplats där hen kan ange ett nytt lösenord.

Alternativ 2: Nätverksansvarig Coach kan själv välja ett nytt lösenord åt sin Mottagare. Det görs genom att Coachen går till “Inställningar” (Kugghjulet) på sin hemskärm i Jocce. Därefter väljs alternativet “Ändra lösenord åt XXX” under rubriken “Mottagarens konto”. Där anger nätverksansvarig Coach först sitt eget lösenord, sedan väljer den ett nytt åt sin Mottagare.


Integritet och säkerhet

+ Hur behandlas information och personuppgifter i Jocce-appen?

För att läsa mer om detta kan du läsa våra Användarvillkor och vår Integritetspolicy.

+ Vem kan se informationen vi lägger in i vårt Jocce-nätverk?

Informationen som delas inom ett nätverk är bara tillgänglig för de personer som är med i det. Beroende på vilken roll personerna i nätverket har kan de se olika saker. Coacher ser all information i nätverket, Mottagaren ser sin kalender, kontaktlista och hälsningar, Vänner ser bara sina egna hälsningar och incheckningar de skickat till eller gjort hos Mottagaren, och Assistenter ser endast vilken tid någon gjorde en incheckning senast.

Ett fåtal medarbetare på FamilyLink, med särskild behörighet har åtkomst till de system som lagrar uppgifterna, vilket är nödvändigt för underhåll och vidareutveckling av Jocce.

+ Vad händer med informationen vi har lagt in i Jocce om vi raderar vårt nätverk/konto?

När ett nätverk raderas tas Mottagarens konto bort samt all data som är knuten till nätverket: incheckningar, kalenderaktiviteter, kontakter och hälsningar raderas. De anslutna Jocce-kontona till nätverket är kvar, fast utan tillgång till det borttagna nätverket.

+ Jag har glömt mitt lösenord, hur gör jag för att få ett nytt?

Öppna appen på din smartphone och tryck på knappen “Logga in”. Längst ner på sidan ser du en länk som heter “Återställ lösenord”. Tryck på den och ange e-postadressen som är kopplad till ditt Jocce-konto så skickar vi ett nytt lösenord till dig.

+ Är Jocce säkert och anpassat efter lagar och regler?

Jocce är framtaget helt i enlighet med rådande regelverk, såväl i fråga om PuL som EU-parlamentets och rådets senaste förordning om dataskydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter. Läs mer om detta under våra Användarvillkor och vår Integritetspolicy.

+ Hur förhåller sig Jocce till PuL - Personuppgiftslagen, GDPR och övrigt regelverk i Sverige och inom EU?

Jocce är framtaget helt i enlighet med rådande regelverk, såväl i fråga om PuL som EU-parlamentets och rådets senaste förordning om dataskydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter. Läs mer om detta under våra Användarvillkor och vår Integritetspolicy.

+ Vilka kan se informationen och bilderna i Jocce-nätverket?

Jocce är ett slutet nätverk för de personer som deltar i det. Det är med andra ord enbart de som deltar i nätverket som kan se informationen och bilderna som delas där. Ett fåtal medarbetare på FamilyLink, med särskild behörighet har åtkomst till de system som lagrar uppgifterna, vilket är nödvändigt för underhåll och vidareutveckling av Jocce. Ingen data utlämnas till tredje part utan ert uttryckliga medgivande.


Betalning

+ Vad kostar Jocce?

En prenumeration, som tecknas via App Store (för IOS) eller Google Play Store (för Android), kostar 99 kronor i månaden eller 979 kronor per år, vilket betalas av nätverksansvarig Coach, dvs den som tecknar prenumerationen. För alla andra i nätverket, oavsett hur många, är Jocce gratis.

+ Hur betalar man?

För att ladda ner Jocce behöver du ha ett konto på AppStore (för iOS) eller Google Play Store (för Android). Ditt kreditkort är kopplat till någon av dessa, beroende på vilken smartphone du har, och betalningen sker därifrån.

+ Kostar det något att vara Coach i Jocce?

Endast den nätverksansvariga Coachen betalar. För alla andra Coacher är Jocce gratis.

+ Kostar det något att vara Vän i Jocce?

Nej.

+ Kostar det något att vara Assistent i Jocce?

Nej.

+ Hur avslutar man en prenumeration?

En prenumeration avslutas genom att stänga av den automatiska förnyelsen i respektive plattforms egna butik. Har du en iOS-enhet ska du följa Apples instruktioner. Har du en Android-enhet ska du följa Googles instruktioner.

När automatisk förnyelse avslutats har ni tillgång till tjänsten den återstående tiden av prenumerationen. Därefter kan ni antingen välja att låta en annan Coach i nätverket ta över eller avsluta nätverket. Ni hittar alternativen genom att gå till Inställningar som ni hittar under kugghjulet i övre högra hörnet på hemskärmen, och därefter genom att trycka på “Prenumeration”.


Vård- och omsorgspersonal/-företag

+ Är det tillåtet för mig som vård- och omsorgspersonal att använda Jocce, och bidra med information till ett Jocce-nätverk som en anhörig har skapat? Jag tänker på patientsäkerheten, regler kring journalföring och sådant.

Ja, eftersom Jocce inte är ett journalsystem och inte lyder under patientdatalagen. Appen är ett kommunikationshjälpmedel där omsorgsinformation enkelt kan delas mellan dem som på olika sätt bidrar till omvårdnaden av en person. Jocce gör det enklare att samverka och samarbeta.

+ Vad kan jag dela för typ av information i appen?

Jocce-appen är utvecklad för att dela information som har med omsorgsinsatser att göra, t.ex. information om mat, rutiner och hygien, om vad man har gjort vid besöken (samtal, promenad, städning, frisörbesök etc.) och hur omsorgstagaren mår. Jocce möjliggör även för alla de som ger stöd åt en person att enkelt kunna dela tips och råd mellan varandra. Och förstås att kunna sprida glädje genom hälsningar och bilder.

Sådant som är att betrakta som journal-, medicinsk eller sekretessbelagd information ska inte delas i Jocce. Det finns dock en symbol i appen för just “Medicin” som är tänkt att kunna användas när en omsorgsgivare har uppdraget att ge sin vårdtagare/brukare medicin. Genom att trycka på den symbolen loggas enbart att vårdtagaren har fått sin medicin, men inga detaljer om vilken medicin eller dosering som har distribuerats.

+ Vad finns det för fördelar för mig som personal att använda Jocce?

När Jocce används runt en vårdtagare upplever många anhöriga en ökad känsla av lugn och trygghet, vilket också kan påverka vårdtagaren positivt. Vid tester av Jocce har anhöriga också uttryckt att när de vet mer vad som sker runt deras närstående i vardagen, behöver de inte ringa och ställa frågor till vårdgivaren lika ofta. Vård- och omsorgspersonal kan också genom den förbättrade kommunikationen få mer hjälp av anhöriga (se exemplet Astrid i nästa fråga). Bättre kommunikation och mer delad information leder generellt till större förståelse för hur alla bidrar runt en vårdtagare.

+ Hur skulle jag som jobbar på hemtjänsten kunna använda Jocce, kan ni ge ett exempel?

Absolut! Här kommer ett:

Vid ett besök hemma hos Astrid 83 år, som bl.a. lider av afasi efter en stroke, upptäcker Irina som jobbar på hemtjänsten att Astrids kaffebryggare har gått sönder. Irina tar en bild på den och skriver kommentaren.

”Astrid kan inte få kaffe, bryggaren är trasig.”

Irina delar detta i Jocce-appen (via Assistent-läget) och Astrids två döttrar (Coacher i nätverket) får informationen direkt i sina mobiler. Systrarna kan då göra upp sinsemellan, direkt i appen, om vem av dem som tar hand om uppgiften. Istället för att de kanske skulle upptäcka den trasiga kaffeapparaten först vid sitt nästa besök hos sin mamma.

+ På vilket sätt kan vi som jobbar på särskilt boende använda appen?

När det gäller personal som arbetar vid särskilda boenden och/eller dagverksamheter kan ni använda Assistent-läget i appen. Här kan det också finnas ett värde av att ni är med i nätverket som Coacher eller Vänner. Då får ni tillgång till den delade kalendern och kontaktlistan. Även hälsningsfunktionen har ett värde ur ett omsorgsperspektiv. Ett exempel:

Mårten är 24 år och har en medfödd hjärnskada som innebär olika typer av fysiska, psykiska och mentala funktionsnedsättningar. Han bor i veckorna på särskilt boende och på helgerna hemma hos sin pappa John med sambo. Mårten har på senare tid fått besöka en dagverksamhet ett par gånger i veckan, dit han får skjuts tillsammans med andra på boendet. En dag åker dagverksamheten på en utflykt till en bondgård. Nour är personal vid dagverksamheten och tillika Vän i Mårtens nätverk. När Mårten vid ett tillfälle klappar några kalvar gör Nour en inckeckning, tar en bild och skriver kommentaren:

“Mårten verkar stortrivas i hagen :)”.

När Nour har delat informationen i Jocce-nätverket ser Mattias pappa incheckningen direkt. Han blir jätteglad och kommenterar bilden:

“Vad roligt att ni gör detta för Mårten! Han ÄLSKAR djur. Tack Nour! Ett tips: Mårten är en hejare på att göra djur i lera. Han kan hålla på i timmar. Det kanske ni kan prova någon dag? :)”.

Denna lilla hälsning gav Nour positiv feedback men också ett tips om en annan sak som hon och hennes kollegor skulle kunna göra för att stimulera och glädja Mårten.


För företag och kommuner

+ Hur gör jag om jag vill veta mer om Jocce för företag/kommun?

Kontakta oss via foretag@familylink.se så hör vi av oss till dig och berättar mer om våra lösningar.

+ Vad kostar Jocce för företag/kommun?

Vi skräddarsyr en lösning för just er, kontakta oss så berättar vi mer!


Hittar du inte svar på din fråga?

Mejla oss nedan så återkommer vi till dig med svar så fort vi kan.

bg-grey.png