Integritetspolicy

Allmänt

För behandling av personuppgifter inom tjänsten är FamilyLink AB personuppgiftsansvarig. Fullständig kontaktinformation finns längst ned i detta dokument.

Genom att skapa ett konto i vår tjänst har du aktivt samtyckt till att vi behandlar de personuppgifter som du registrerar eller skapar genom din användning av tjänsten. Detta dokument beskriver hur dina personuppgifter hanteras av oss.

Vår behandling av dina personuppgifter

Personuppgifter som kan samlas in av Familylink AB är namn, telefonnummer och e-postadresser. Dessa samlas normalt in i samband med att du registrerar ditt konto. I tillägg till dessa personuppgifter kan du själv välja att registrera ytterligare personuppgifter när du använder tjänsten. Familylink AB behandlar registrerade personuppgifter endast i syfte att (i) användare av tjänsten ska kunna identifiera varandra och de enheter de använder när de utnyttjar tjänsten, (ii) för att kunna skapa material inom tjänsten och (iii) för att i övrigt administrera tjänsten. Enbart utvalda anställda, och konsulter anlitade, av Familylink AB med särskild behörighet har åtkomst till de system som lagrar personuppgifterna. Inga personuppgifter lämnas ut till tredje part utan ert uttryckliga medgivande om det inte följer av denna integritetspolicy.

Applikationen kräver åtkomst till din enhets kamera för att du ska kunna ladda upp egenfotograferade ögonblicksbilder till systemet. Inga övriga data än de foton som genereras av kameran och som särskilt har godkänts av dig kommer att laddas upp till systemet.

Applikationen kräver åtkomst till din plats för att du ska kunna se aktuell väderprognos för din plats i tjänsten. Prognosen ges utifrån koordinater för där enheten befinner sig och lagras inte i tjänsten. Det finns heller inga historiska lokaliseringsdata lagrade. Tjänsten använder sig av ett gränssnitt från Weather Underground. Vi lämnar ut koordinater till Weather Underground men inga andra personuppgifter och vi får tillbaka väderinformation som vi presenterar i tjänsten.

Dina rättigheter

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du som användare vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig:

  • Tillgång till dina personuppgifter: Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter och hur dom behandlas. Vem du vänder dig till vid en sådan förfrågan finns angivet under rubriken kontaktinformation, längre ner i denna information.
  • Rättelse, radering eller begränsning: Du har rätt till rättelse av uppgifter som du anser är felaktiga. I vissa fall har du även rätt att få dina personuppgifter raderade. Dock gäller inte det om vi enligt lag måste lagra uppgifterna eller om uppgifterna behövs för att fullgöra ett avtal vi har med dig. Du har även rätt att begära att en behandling av personuppgifter begränsas under en kortare tid då vi utreder om eventuella felaktigheter.
  • Återkalla samtycke: Om du lämnat samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. I sådana fall kommer ert konto att så snart som möjligt avslutas och alla personuppgifter kopplat till ert konto kommer att raderas.
  • Invändning avseende intresseavvägning: När behandling sker med stöd av så kallad intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen.
  • Invändning mot direkt marknadsföring: Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser dig för direkt marknadsföring.  Då ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål. 
  • Dataportabilitet: Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa omständigheter har rätt att få del av sådana personuppgifter om dig som du tillhandahållit till oss, i syfte att du ska kunna överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Klaga till nationell dataskyddsmyndighet: Du har också rätt att klaga till din nationella dataskyddsmyndighet om du anser att behandling av dina personuppgifter inte uppfyller kraven enligt dataskyddslagstiftning.

Kontaktinformation

Familylink AB, med organisationsnummer 559036-7685, och adress Narvavägen 25, 11460 Stockholm, är personuppgiftsansvarig i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, för de personuppgifter som Familylink AB samlar in och behandlar i samband med tjänsten. Du kan alltid kontakta oss via e-post på adress support@familylink.se.

bg-grey.png