Grattis Tiohundra!

Publicerat på FamilyLinks Facebooksida
3 april 2019

 
55937530_2362982773959110_6105702289400397824_o.jpg

Vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje, och tillika FamilyLinks samarbetspartner, har vunnit det prestigefulla priset ”Årets brobyggare 2019” för sitt framgångsrika arbete med att utveckla en sammanhängande vårdkedja för medborgarnas bästa. Hatten av för Norrtäljemodellen! 

Tiohundra vann priset i konkurrens med 66 andra nominerade vård- och omsorgsutövare i Sverige. En hård konkurrens där Tiohundras skarvlösa hälso- och sjukvårdsmodell slutligen gick segrande ur tävlingen. 

Vid prisutdelningen fanns flera anställda från Tiohundra på plats, flankerad av vd Peter Graf:
– Alla medarbetare och chefer som bidragit under åren ska ha del av äran. Tiohundra och Norrtäljemodellen visar att det går att hitta nya lösningar som sätter personen, patienten, brukaren och de anhöriga i centrum, istället för att fastna i gränsdragningar och ålderdomliga organisatoriska strukturer.

Fler broar på gång
Tiohundra får primärt priset för byggandet av bron mellan sjukvård (landsting/region) och omsorg (kommun). Men strävan efter sammanhållen vård och omsorg slutar inte där. Tiohundra vill också bygga en ny bro till gruppen anhöriga. 

Sedan i höstas pågår därför ett projekt inom Tiohundras hemtjänst där personalen använder appen Jocce som en ny arbetsrutin. På så sätt får de anhöriga till Tiohundras kunder varje dag information om läget hemma hos deras närstående. Och de får informationen i realtid. När hemtjänsten gjort ett besök plingar det till i den anhörigas mobil och hen får veta vilka insatser som gjorts. 

Jocce-appen tillåter också möjligheten att dela bilder och hälsningar vilket öppnar upp för snabbare vardagskommunikation jämfört med att behöva ringa telefonsamtal på särskilda tider eller mejla. Effekter som redan nu har kunnat utläsas i Jocce-projektet är:

  • Färre inkommande ”oroliga” samtal från anhöriga till vårdsamordnaren

  • Anhöriga upplever större trygghet när de får löpande omsorgsinformation

  • Personalens arbete blir synligt och uppskattat på ett nytt sätt.

”Årets brobyggare” delas ut av tidningen Dagens Medicin och Kommunal Hälsa samt organisationerna Vårdförbundet, Dietisternas Riksförbund, Fysioterapeuterna, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter, SRAT och Svensk Sjuksköterskeförening.


 
Elsa Schröder