Delad information – dubbel trygghet

Publicerat på FamilyLinks Facebooksida
8 januari 2019

 
iStock-857608638.jpg

Med hjälp av appen Jocce kan personal från hemtjänst, assistansbolag och andra omsorgsgivare meddela dig som anhöriga vilka insatser som har utförts hemma hos din närstående. Med hjälp av en QR-kod och enkla symboler kan personalen på några sekunder logga insatserna i sina mobiler och sedan dela dem med dig i realtid.

Att ta hand om en äldre förälder, ett syskon eller ett barn på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning är det många som gör. 1,3 miljoner svenskar ser regelbundet till någon i sin närhet som inte klarar vardagen på egen hand. Kanske är du en av dem. 

Vem gör vad?
Ofta finns det många människor involverade runt personer som behöver stöd i vardagen. Människor som på olika sätt bidrar till tryggheten för personen de tillsammans värnar om. Men att samordna hjälpinsatser är inte alltid enkelt. Oavsett det handlar om samarbete mellan anhöriga eller om även professionella vård- och omsorgsgivare finns med.

Alla vinner på delad information
Har mamma fått mat idag, fick min bror duscha, var min syster förbi pappa och hämtade receptet, kom min dotter fram till dagverksamheten i tid? Vanliga frågor för anhörigvårdare. Frågor som det i regel brukar ta tid att få svar på. Med Jocce kommer många av frågorna inte behöva ställas eftersom de som använder appen kommer att kunna hålla varandra kontinuerligt uppdaterade.

Liten insats med stor effekt
Informationsdelningen görs med några få knapptryckningar. Med hjälp av symboler i appen och en QR-kod blir loggningen enkel. Den som vill kan också dela bilder och kommentar. En insats som tar några sekunder i anspråk men som i förlängningen sparar tid, och framförallt minskar osäkerhet och oro för alla inblandade. En annan effekt av delad omsorgsinformation är att färre samtal kommer att behöva ringas till professionella vård- och omsorgsgivaren för att eventuellt ställa följdfrågor eller kolla upp vad som skett vid det senaste besöket.


 
Elsa Schröder