Anhöriga till äldre bär tungt lass

Publicerat på FamilyLinks Facebooksida
20 september 2018

 
 
2_women_hugging_fullsize.jpg

Den största gruppen anhörigvårdare i Sverige är gruppen ”vuxna barn” mellan 45 – 64 år, och den största gruppen som tar emot hjälp är gruppen ”äldre”. De anhöriga beräknas stå för 75 procent av äldreomsorgen och samhället för resterande 25 procent. 

Längre liv men större vårdbehov
De senaste decennierna har medellivslängden ökat i västvärlden. I Sverige har andelen personer 80+ fördubblats sedan 70-talet. Ny medicinsk behandling, diagnostik och teknik räddar också fler liv än tidigare. Fler personer som överlever svåra eller kroniska sjukdomar behöver dock vård och omsorg under sina resterande levnadsår. 

Samhällets stöd har minskat
En annan faktor bakom anhörigas ökade ansvarstagande för de äldre är nedmonteringen av den offentligt finansierade omsorgen. 1980 hade 30 procent av personer över 65 år tillgång till hemhjälp eller särskilt boende. Idag är motsvarande siffra 14 procent. Under samma period har antalet platser på geriatriska kliniker (äldreboende) minskat med 90 procent.

Anhörigvård har konsekvenser
Enligt en enkätundersökning från Stockholms Universitet har anhörigas omsorgsarbete ett pris: ökad risk för fysisk och psykisk sjukdom med påföljande sjukskrivning samt risk för negativ inverkan på arbetsliv, vardagsliv och privatekonomi. Konsekvenser som i många fall drabbar kvinnor hårdare än män.

Samordning efterfrågas
Idag finns ingen samhällsinstans som tar ansvar för vård- och omsorgssamordning för äldre. Ansvaret faller på de anhörigas lott, såvida de äldre själva inte kan ta det. När anhörigvårdare får frågan om vad de skulle vilja ha mer av svarar nästan alla: mer och bättre omsorg från samhällets sida. Ofta blir svaret detsamma från de omsorgsbehövande äldre. Utöver detta efterfrågar många anhöriga bättre samordning av vård och omsorg. 

Den nya appen Jocce är tänkt att förenkla informationsdelning och samordning av omsorgsinsatser. En app där man med några få knapptryckningar i mobilen skapar ett nätverk runt den som behöver stöd, där även professionella omsorgsgivare kan vara med. 

Källor:

  • SvD och NKA, 2017-08-08 – https://bit.ly/32e3ODj

  • Föreläsning med Ann-Britt Sand, forskare vid NKA – Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga – https://bit.ly/2JDEXA2

  • ”Att ge omsorg mitt i livet: Hur påverkar det arbete och försörjning”, Stockholms Universitet, Institutionen för social arbete – Socialhögskolan 2014:1 – https://bit.ly/2S8E6eO

 
 

 
Elsa Schröder