Jocce i hemtjänsten på Tiohundra

 
IMG_7717.jpg

På vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje pågår ett projekt där personal inom hemtjänsten använder appen Jocce som ny arbetsrutin. På så sätt får de anhöriga till Tiohundras kunder löpande information om utförda insatser.

De flesta vård- och omsorgslevererande företag i Sverige hanterar dagligen en mängd oplanerade telefonsamtal från anhöriga. Ofta ringer anhöriga för att dubbelkolla att utlovade tjänster har genomförts, eller bara för att få bekräftat att allt är okej hos den närstående. 

I anhörigenkäter, både nationellt och lokalt, brukar önskemålet om delaktighet ligga högt upp på anhörigas önskelista. Det vill säga de flesta som har en närstående som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd vill vara involverade i omsorgen runt sina närstående.

Det är bakgrunden till att vård- och omsorgsföretaget Tiohundra i Norrtälje beslutade att testa Jocce-appen i en av sina hemtjänstenheter. Praktiskt innebär det att medarbetarna delar information med de anhöriga via appen Jocce om vilka insatser som utförts. Det kan handla om information om att en person har ätit, duschat eller varit på utflykt. När hemtjänstpersonalen loggar insatserna i appen – med hjälp av en QR-kod och olika symboler – plingar det i samma stund i de anhörigas mobiler. De får därmed i realtid ta del av informationen. Om hemtjänstpersonalen vill kan de också dela bild och text i det slutna nätverket. 

Förenklad informationsdelning gagnar alla
Gunilla Nordström, samordnare för demensteamen inom Tiohundras hemtjänst och projektledare för Projekt Jocce ser effekterna av informationsdelningen.

– När de anhöriga får löpande information om utförda insatser minskar antalet oroliga telefonsamtal. Jocce synliggör det viktiga arbete som hemtjänstmedarbetarna utför varje dag. Tryggare och mer nöjda anhöriga och kunder, och smartare arbetssätt för medarbetare ligger helt i linje med Tiohundras visioner framåt.

Phia Lundqvist, som arbetar inom hemtjänsten, beskriver sin upplevelse av att använda appen på liknande sätt.

– Den underlättar verkligen samarbetet och kommunikationen mellan oss personal och de anhöriga. Det blir en trygghet för alla. Jag tycker att appen är enkel att använda och det tar ingen extra tid, tvärtom blir det en naturlig del av arbetet.

Tryggt att kunna följa vardagen
Ulrika Bley som bor i Belgien, har en mor som är kund hos Tiohundras hemtjänst. Ulrika beskriver vilken effekt delad omsorgsinformation har haft för henne. 

– Det är väldigt skönt att kunna följa mammas vardag, speciellt när man inte bor på samma plats. Jag har kontakt med hemtjänsten och nu har även hennes dagverksamhet anslutit sig så jag kan se vad mamma gör på dagarna. Jag ser att hon alltid är glad när hemtjänsten kommer och det är en väldig lättnad. Mamma kommer inte alltid själv ihåg vad hon har gjort och då känns det väldigt bra att kunna se det i appen för att kunna ställa frågor och prata med mamma om vad hon har gjort.


FAKTA

Tiohundra är ett vårdbolag i Norrtälje som driver akutsjukhus, vårdcentraler, psykiatrienheter, äldreboenden, BVC, LSS- och hemtjänstverksamheter. Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör Tiohundra unikt i Sverige. Norrtäljemodellen är uppmärksammad både nationellt och internationellt och lyfts fram som förebild av Socialdepartementet. 

FamilyLink är företaget bakom Jocce - appen som knyter ihop dem som finns runt en person som av olika skäl behöver stöd vardagen. Med några få knapptryckningar skapas en sluten grupp runt personen; där anhöriga, vänner och professionella vård- och omsorgsgivare kan vara med. Appen ärutvecklad helt i enlighet med EU:s och svensk lagstiftning gällande personuppgifter och datasäkerhet.

 
 

 
Charlotte Schröder