Projekt Jocce

Ett samarbete mellan Vårdstyrkan, Camillas Omsorg och FamilyLink

I ett samarbete mellan Vårdstyrkan, Camillas Omsorg och företaget FamilyLink erbjuds kunder och anhöriga att kostnadsfritt testa appen Jocce under hösten 2018 och fram till 31 januari 2019.

Så funkar Jocce

Jocce är ett nytt digitalt hjälpmedel i form av en app, utvecklat för personer som behöver stöd i sin vardag på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder. Jocce har kallats för Sveriges första ”anhörig-app”. Ungefär var femte svensk hjälper regelbundet någon i sin närhet. 

Jocce knyter ihop dem som finns runt en person som behöver stöd; familj, släkt, vänner och/eller vård- och omsorgspersonal. I appen skapas ett eget, privat nätverk för kommunikation och samordning. Här finns en delad kalender och kontaktlista och en unik funktion som ger de närmast anhöriga information i realtid om andras omsorgsinsatser hos deras närstående. Jocce innehåller också en hälsningsfunktion där det är enkelt att dela meddelanden och bilder med personen som ni gemensamt stödjer och bryr er om. 
Läs mer om hur andra har valt att använda Jocce här: https://www.jocce.link.

De som är med i ett Jocce-nätverk kan ha olika roller: Mottagare (personen som får stöd av andra) och Coach, Vän eller Assistent (personer som ger stöd till Mottagaren). Roller som kan göra och se olika mycket. Vi rekommenderar att det är den närmast anhöriga som går med i projektet och därmed blir nätverksansvarig Coach. Det vill säga den som hanterar Jocce-prenumerationen och som bjuder in övriga personer som ska vara med i Jocce-nätverket, och bestämmer vilka roller dessa ska ha. En Mottagare kan givetvis själv vara nätverksansvarig för sitt Jocce-nätverk, om hen kan och vill hantera sin egen prenumeration. 

Läs mer om nätverksrollerna.

 
 

 

Frågor, stöd och support

Vårdstyrkans kunder och anhöriga kommer under projektperioden att erbjudas särskild support för att komma igång och hålla sina nätverk levande genom: 

  1. Läs vår enkla "Kom-igång-guide".

  2. Jocce-support-telefon. Nås på: 0731-562075.

  3. ”Jocce-verkstad”. Ställ dina frågor direkt till oss online via www.jocce.link/jocceverkstad - måndagar kl. 09.00-10.00 och torsdagar 19.00-20.00.

  4. Mejla oss dina frågor på projektadressen: vardstyrkan.jocce@familylink.se.

Vad förväntas av dig som deltar?

Ingenting mer än att du och de övriga som deltar i ditt Jocce-nätverk använder appen så mycket som möjligt. Och så vill vi gärna att du/ni tar er tid och svarar på den webb-enkät som FamilyLink kommer att skicka ut i slutet av projektperioden. Om du vill kan du när som helst avsluta ett nätverk under inställningar i Jocce-appen.

Personal från vård- och omsorgsföretag kan med fördel också vara delaktiga i Jocce-nätverk. Appen är inte ett journalsystem utan ett kommunikationshjälpmedel. Om du vill involvera vård- eller omsorgspersonal i ditt nätverk finns mer information på vår hemsida under Frågor & svar

Efter projektet

När gratisperioden är slut kommer du att få ett meddelande i Jocce-appen om att det är dags att välja betalningsplan för vidare användning. Jocce kostar 99 kronor/månad. Pris avser ett nätverk oavsett hur många som är med i det. Månadskostnaden för Jocce dras via App Store och Google Play precis som för andra appar. 

Om du/ni inte vill fortsätta med Jocce efter avslutat projekt kan den som har laddat ner appen själv radera kontot i appen. En annan variant är att göra ingenting. Jocce-nätverket kommer då att raderas automatiskt två månader efter att inbetalning skulle ha skett.

 

 
 

Gör nytta för andra

Utöver att du kostnadsfritt får tillgång till ett helt nytt digitalt hjälpmedel under tre månader kan du genom att delta i projektet också göra nytta för andra som lever med funktionsnedsättningar/handikapp och deras anhöriga. Genom att du testar Jocce kan du ge oss på FamilyLink värdefull kunskap om hur Jocce kan bli ännu bättre, och ge oss idéer till fler nya digitala lösningar för dem som tar hand om nära och kära.

Säkerhet och integritet

Jocce-appen är utformad helt i enlighet med svensk lagstiftning och EU:s förordning om dataskydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter (GDPR). Läs gärna våra användarvillkor och vår integritetspolicy

Intresserad? Anmäl dig här!

Ange din e-postadress nedan så kontaktar vi dig!

 

JOCCE HJÄLPER ER
ATT HJÄLPA VARANDRA

Effekterna av Jocce...

 

...om du är personen som får stöd av andra.

Trygghet. Du får ökad kontroll och trygghet i vardagen tillsammans med dem som står dig nära, i ett eget slutet nätverk. Med hjälp av t.ex. den delade kalendern kan dina anhöriga hjälpa dig att planera vardagen. 

Vardagsglädje. Jocces hälsningsfunktion gör det enkelt att kommunicera med bilder och meddelanden. Du får mer vardagskontakt med de som står dig nära i ditt ”privata” nätverk. Om du har svårt att hantera teknik kan andra hjälpa dig att visa bilder och hälsningar. 

Tillhörighet. Med hjälp av hälsningsfunktionen kan dina anhöriga enkelt ha löpande kontakt och hjälpa dig även när de inte är fysiskt på plats. 

 

...om du är anhörig/närstående.

Mindre oro. Du får veta i realtid när andras omsorgsinsatser görs hos din närstående. Du behöver inte lika ofta ringa hemtjänst, vårdbolag och motsvarande för att fråga om insatser har utförts. 

Mer tid till det trevliga. När de som ger omsorg kommunicerar mer med varandra kommer omvårdnaden att bli mer pricksäker och effektiv. Istället för att lösa akuta uppgifter (Ingen hämtade medicinen på Apoteket!) kan tiden användas till att ha trevligt tillsammans. 

Hjälpa på distans. Genom ert privata Jocce-nätverk är det enkelt att ha kontakt varje dag via hälsnings- och bildfunktionen. Du får bättre koll på hur Mottagaren mår varje dag. Den delade kalendern och kontaktlistan gör det enkelt att hjälpa till också när du inte är fysiskt på plats. 

...om du arbetar inom vård och omsorg.

Bättre samarbete och överlämningar. Genom att dela informationen med de anhöriga kan missförstånd och misskommunikation undvikas. Akut problemlösning kan undvikas (Medicinen var uthämtad – vad bra!).

Uppskattning. Jocce synliggör dina insatser, vilket leder till mindre oro och frågor från de anhöriga. Mer positiv feedback och uppskattning för utfört arbete.

Kunskap om vårdtagaren. Mottagarens hälsningsflöde och bilder kan bli en källa till personliga samtal => förutsättningar för personcentrerad omvårdnad.