Rollerna
i
nätverket

träd.JPG
 
lifeBuoyReceiver.png

Rollens behörighet:

Delad kalender

Delad kontaktlista

Incheckningar

Hälsningar

line-dark.png

Mottagare

Som Mottagare får du ökad kontroll och trygghet med hjälp av dem som står dig nära. Genom hälsningsflödet får du möjlighet att i bild och text följa dina närståendes vardag. Allt sker i ert eget slutna nätverk, som ingen annan har tillgång till.

Det här får du:

 • Användargränssnitt i smartphone och surfplatta. Designat för att vara tydligt, enkelt och intuitivt.

 • Kalender som delas med Coacherna i ditt nätverk. Du har även möjlighet att lägga in privata aktiviteter som bara är synliga för dig.

 • Kontaktlista som delas med Coacherna i ditt nätverk. Foton på dina kontakter kan läggas in samt vilken relation de har till dig. T.ex. Astrid – min syster.

 • Hälsningsfunktion med bild och text. Här håller du kontakt med nära och kära.

 • Tydlig analog klocka med tillhörande text som meddelar om det är morgon, dag, kväll eller natt samt tiden i textform.

 • Väderfunktion som berättar vilken årstid det är och om dagens väder där du bor.

 
lifeBuoyCoach.png

Rollens behörighet:

Delad kalender

Delad kontaktlista

Incheckningar

Hälsningar

line-white.png

Coach

Som Coach får du ett enkelt hjälpmedel i mobilen som skapar nya förutsättningar att hjälpa din Mottagare, även när du inte är på plats. Med Jocce blir du aldrig ensam. Du är en av flera i nätverket och tillsammans hjälps ni åt.

Det här får du:

 • Användargränssnitt i smartphone.

 • Tvåvägskommunikation med Mottagaren via hälsningsfunktionen

 • Tillgång till och möjlighet att lägga till/ändra/ta bort aktiviteter i Mottagarens kalender som även delas med de andra Coacherna i nätverket.

 • Tillgång till och möjlighet att lägga till/ändra/ta bort kontakter i Mottagarens kontaktlista som även delas med de andra Coacherna i nätverket. Foton på kontakterna kan läggas till samt vilken relation de har till Mottagaren.

 • Du kan bjuda in nya personer till nätverket och välja roller åt dem.

 • Du kan göra incheckningar hos Mottagaren och ser samtliga incheckningar och hälsningar som görs i nätverket.

Nätverksansvarig Coach
Den Coach som startar nätverket och betalar för abonnemanget blir automatiskt nätverksansvarig, dvs den som äger och hanterar kontot. Den nätverksansvariga Coachen är den som kan:

 • Skriva ut QR-koden, unik för Mottagaren, som Assistenter behöver för att kunna göra incheckningar.

 • Bjuda in nya personer till nätverket och välja roller åt dem

 • Logga ut Mottagaren

 • Byta lösenord till Mottagaren

 • Säga upp/ta bort och flytta nätverket

 
lifeBuoyFriend.png

Rollens behörighet:

Delad kalender

Delad kontaktlista

Incheckningar

Hälsningar

line-dark.png

Vän

Som Vän kan du med hjälp av Jocce fortsätta ha regelbunden kontakt med Mottagaren. Genom att dela bilder och hälsningar delar du glädje. Du blir också en hjälp för de anhöriga när du vid besök hos Mottagaren lämnar statusinformation via incheckningar. Dina hälsningar och incheckningar kan ses av Coacherna.

Det här får du:

 • Användargränssnitt i smartphone.

 • Tvåvägskommunikation med Mottagaren via hälsningsfunktionen. Du ser enbart dina egna inlägg.

 • Du kan göra incheckningar hos Mottagaren.

 

Rollens behörighet:

Delad kalender

Delad kontaktlista

Incheckningar

Hälsningar

line-white.png

Assistent

Som Assistent till Mottagaren får du en enkel kommunikationskanal till de anhöriga (Coacher). Genom att hålla dem uppdaterade kan insatserna hos Mottagaren bli mer individanpassade och tidseffektiva. Det leder till färre missförstånd och bättre omsorg för den ni gemensamt stödjer.

Det här får du:

 • Användargränssnitt i smartphone.

 • Envägskommunikation till Coacherna. Du behöver inte logga in i nätverket för att göra incheckningar.

 • Du kan göra incheckningar hos Mottagaren med hjälp av QR-kod och symboler för vilka tjänster som utförts. Du kan också dela bilder och skriva en anteckning, om du vill.

 • Du ser hur många incheckningar som är gjorda och av vem, med datum och klockslag, men ingen övrig information. Denna information finns kvar i  mobilen i ett dygn, därefter raderas de.