Växla upp med Jocce

Publicerat på FamilyLinks Facebooksida
2 juli 2019

 
64252582_2432529927004394_3052880681190293504_o.jpg

I var och varannat tält i Almedalen talas det om digitaliseringen av hälso- och sjukvården. Överallt säger man samma sak: det går alldeles för långsamt. 

Men det finns de som har lagt i en högre växel. Och som förstår att det finns otaliga vinster av att försöka underlätta livet för Sveriges 1,3 miljoner anhörigvårdare. För om inte det görs, ja då kommer fler att bli sjukskrivna, gå i pension i förtid eller börja jobba deltid. Och med det följer ökade kostnader för samhället.

I seminariet "Vem betalar priset för det obetalda omsorgs- och vårdarbetet", arrangerat av Region Värmland, Riksförbundet för Anhöriga och NKA - Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, berättade projektledare Jenny Bång om det arbete som pågår i Värmland, där man driver ett EU-finansierat projekt för att stödja anhöriga i regionen. 

Här används bl.a. vår app Jocce inom hemtjänsten i Sunne kommun. När hemtjänsten varit på besök hos de äldre får de anhöriga notiser i sina mobiler, och kan direkt se vad som hänt/utförts vid besöket. Ett enkelt sätt att involvera de anhöriga och försöka minska den oro och stress som många av dem upplever. 

Ack Värmeland du sköna, säger vi på FamilyLink.


 
Elsa Schröder