Tryggare med anhörig-app

Pressklipp Icakuriren
Nr. 31 2018. sid 41. Av Lotta Palmelius

 
icakurrien-logo
 
 
Image from iOS (1).jpg

Tryggare med anhörig-app

Folkhälsa. Fick mamma mat idag? När är nästa läkartid? Den smarta appen Jocce underlättar kommunikationen för personal och anhöriga till någon som behöver extra stöd, till exempel på grund av demenssjukdom, hjärnskada eller ADHD.

Appen är en svensk nyhet, utvecklad av FamilyLinks grundare Rikard Schröder efter att hans 77-åriga pappa Joakim, “Jocce”, insjuknat i demens.

– Man brukar säga att demens också är de anhörigas sjukdom. Det är vi som måste se till att vardagen fungerar, säger han, som då slogs hur svårt det var för alla runt pappan att få till ett fungerande samarbete.

Med appen knyts alla berörda personer till ett nätverk med obegränsat antal anslutna.

Priset för appen är 99 kronor i månaden.

I Icakurirens bildtext är företagsnamnet felstavat. Rätt namn är FamilyLink. Ihopskrivet och utan s på slutet.

 
 

 
Hannes Ullman