Fortsättning.

”Det är de närmast anhöriga som måste se till att vardagen fungerar för de personer – unga som gamla - som av olika anledningar inte kan hantera vardagens alla beslut och göromål. Ett ansvar som de anhöriga ofta delar med flera andra. Förhoppningsvis.

Det uppkom ständigt frågor mellan oss som tog hand om pappa. Var låg medicinen som min bror hämtat ut? Hade min faster tagit med pappa till fotvården? Stämde det som pappa sa: att hemtjänsten inte kommit på flera dagar? Istället för att ägna tiden åt att umgås med pappa fick vi ofta ägna den åt att lösa praktiska problem och försöka reda ut vad andra hade gjort, eller inte gjort.

Under de här åren tänkte jag ofta på att om vi som fanns runt pappa hade haft ett enkelt sätt att kommunicera hade allt fungerat så mycket bättre. Främst för pappa men också för oss anhöriga och andra omsorgsgivare som t.ex. hemtjänsten.

Det här var en tanke som jag inte kunde släppa. Inte ens efter att pappa hade gått bort. Till slut omvandlades tanken till en drivkraft att starta företaget FamilyLink tillsammans med andra som också har upplevt anhörigsituationen och som vill göra skillnad. Vår första produkt är ett lättanvänt kommunikationsverktyg, i form av en app, som knyter ihop alla dem som finns runt en person som av olika skäl är beroende av stöd i vardagen.

Vår förhoppning är att appen ska bidra till förenklad kommunikation och förbättrat samarbete. Så att tiden ska kunna läggas på det som är viktigt. Att uppleva fina stunder tillsammans. Vad vår tjänst heter? Det vet ni redan.

 
sign-NoBG.png
bg-joccethestory.png