Jocce i hemtjänsten på Tiohundra
IMG_7717.jpg

På vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje pågår ett projekt där personal inom hemtjänsten använder appen Jocce som ny arbetsrutin. På så sätt får de anhöriga till Tiohundras kunder löpande information om utförda insatser.

De flesta vård- och omsorgslevererande företag i Sverige hanterar dagligen en mängd oplanerade telefonsamtal från anhöriga. Ofta ringer anhöriga för att dubbelkolla att utlovade tjänster har genomförts, eller bara för att få bekräftat att allt är okej hos den närstående. 

I anhörigenkäter, både nationellt och lokalt, brukar önskemålet om delaktighet ligga högt upp på anhörigas önskelista. Det vill säga de flesta som har en närstående som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd vill vara involverade i omsorgen runt sina närstående.

Det är bakgrunden till att vård- och omsorgsföretaget Tiohundra i Norrtälje beslutade att testa Jocce-appen i en av sina hemtjänstenheter. Praktiskt innebär det att medarbetarna delar information med de anhöriga via appen Jocce om vilka insatser som utförts. Det kan handla om information om att en person har ätit, duschat eller varit på utflykt. När hemtjänstpersonalen loggar insatserna i appen – med hjälp av en QR-kod och olika symboler – plingar det i samma stund i de anhörigas mobiler. De får därmed i realtid ta del av informationen. Om hemtjänstpersonalen vill kan de också dela bild och text i det slutna nätverket. 

Förenklad informationsdelning gagnar alla
Gunilla Nordström, samordnare för demensteamen inom Tiohundras hemtjänst och projektledare för Projekt Jocce ser effekterna av informationsdelningen.

– När de anhöriga får löpande information om utförda insatser minskar antalet oroliga telefonsamtal. Jocce synliggör det viktiga arbete som hemtjänstmedarbetarna utför varje dag. Tryggare och mer nöjda anhöriga och kunder, och smartare arbetssätt för medarbetare ligger helt i linje med Tiohundras visioner framåt.

Phia Lundqvist, som arbetar inom hemtjänsten, beskriver sin upplevelse av att använda appen på liknande sätt.

– Den underlättar verkligen samarbetet och kommunikationen mellan oss personal och de anhöriga. Det blir en trygghet för alla. Jag tycker att appen är enkel att använda och det tar ingen extra tid, tvärtom blir det en naturlig del av arbetet.

Tryggt att kunna följa vardagen
Ulrika Bley som bor i Belgien, har en mor som är kund hos Tiohundras hemtjänst. Ulrika beskriver vilken effekt delad omsorgsinformation har haft för henne. 

– Det är väldigt skönt att kunna följa mammas vardag, speciellt när man inte bor på samma plats. Jag har kontakt med hemtjänsten och nu har även hennes dagverksamhet anslutit sig så jag kan se vad mamma gör på dagarna. Jag ser att hon alltid är glad när hemtjänsten kommer och det är en väldig lättnad. Mamma kommer inte alltid själv ihåg vad hon har gjort och då känns det väldigt bra att kunna se det i appen för att kunna ställa frågor och prata med mamma om vad hon har gjort.


FAKTA

Tiohundra är ett vårdbolag i Norrtälje som driver akutsjukhus, vårdcentraler, psykiatrienheter, äldreboenden, BVC, LSS- och hemtjänstverksamheter. Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör Tiohundra unikt i Sverige. Norrtäljemodellen är uppmärksammad både nationellt och internationellt och lyfts fram som förebild av Socialdepartementet. 

FamilyLink är företaget bakom Jocce - appen som knyter ihop dem som finns runt en person som av olika skäl behöver stöd vardagen. Med några få knapptryckningar skapas en sluten grupp runt personen; där anhöriga, vänner och professionella vård- och omsorgsgivare kan vara med. Appen ärutvecklad helt i enlighet med EU:s och svensk lagstiftning gällande personuppgifter och datasäkerhet.

Charlotte Schröder
Hjärnkraft testar Jocce
 

Pressmeddelande

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft inleder samarbete med företaget FamilyLink. I ett gemensamt projekt kommer Hjärnkrafts cirka 3 000 medlemmar att under hösten 2018 erbjudas möjligheten att använda appen ”Jocce” kostnadsfritt.

Jocce är ett nytt digitalt hjälpmedel i form av en app, utvecklad för att underlätta informationsdelning och samarbete för dem som regelbundet hjälper någon som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd i vardagen. I Sverige finns det cirka 1,3 miljoner personer som regelbundet tar hand om någon i sin närhet.

Hjärnkraft arbetar för att skapa bättre förutsättningar för personer med förvärvade hjärnskador och deras närstående. Förvärvad hjärnskada kan uppkomma genom trauma såsom trafikolycka, våld mot huvudet eller olycksfall. Andra anledningar kan vara stroke, syrebrist, tumörer, infektioner, missbruk, förgiftningar mm. Även stress kan ge skador på hjärnan.

Många involverade runt hjärnskadade
Människor som lever med förvärvad hjärnskada behöver ibland mycket stöd i sin vardag. Anhöriga står ofta för lejonparten av hjälpen men många med hjärnskador är också beroende av stödinsatser från professionella vård- och omsorgsgivare.
– Informationsdelning och samordning av omsorgsinsatser är en utmaning för många av våra medlemmar. Projektet Jocce ger oss möjlighet att bidra med input till svensk digital hjälpmedelsutveckling. Det talas mycket om att Sverige ska bli bäst i världen på digitala lösningar. Vi kan spela en mer aktiv roll för att driva på den utvecklingen genom att identifiera och testa nya lösningar, säger Cecilia Boestad, förbundssekreterare på Hjärnkraft.

Bättre samarbete ger vinster för alla

Appen Jocce gör det möjligt att med några få knapptryckningar i mobilen skapa ett slutet nätverk runt en person som behöver stöd. Appen innehåller en delbar kalender och kontaktlista och en unik funktion som ger anhöriga koll på vad som händer hemma hos släktingen/vännen - i realtid. Vård- och omsorgsföretag kan också vara delaktiga i Jocce-nätverk.

 
hjarnkraft-bla.png

Appen är inte ett journalsystem utan ett kommunikationshjälpmedel och är utformad i enlighet med svenskt och EU:s regelverk och lagstiftning kring personuppgifter och datasäkerhet. Jocce fungerar som direktkanal till de anhöriga där vård- och omsorgspersonal kan dela information om genomförda insatser och ge ytterligare kommentarer. Detta synliggör deras insatser och minimerar mängden samtal från oroliga anhöriga.

– Vi är oerhört glada över samarbetet med Hjärnkraft. Att kunna erbjuda Jocce gratis till medlemmarna är värdefullt för oss på flera sätt. Först och främst hoppas vi att Jocce ska kunna göra skillnad i deras vardag; effekten av bättre kommunikation är att alla som bidrar till trygghet runt en människa gör ett bättre jobb tillsammans än vad de skulle göra var och en för sig. Vi hoppas också att projektet kan ge oss kunskap om hur vi kan fortsätta utveckla Jocce och på sikt även fler digitala hjälpmedel, säger Rikard Schröder, grundare av företaget FamilyLink.

För ytterligare information eller kontakt hör av dig till:
Cecilia Boestad, förbundssekreterare Hjärnkraft, telnr. 08-447 45 33.
cecilia.boestad@hjarnkraft.se

Charlotte Schröder, FamilyLink, telnr. 0734-14 81 91.
charlotte.schroder@familylink.se

 
 

 
Hannes Ullman
Tacka tekniken!
 

Pressklipp Tara
Nr. 11 2018, sid 81. Av: Annika Ortmark Lind

Tacka tekniken!

Har du en mamma eller pappa som lever med en kronisk sjukdom eller är dement? Ja, då tillhör du alla som på ett eller annat sätt bidrar med att hjälpa till att hålla koll på allt från att hemtjänsten verkligen kom förbi med lunch idag till att din förälder tar sina mediciner och år dem omvårdnad hen behöver. Nu finns en unik app - Jocce - som samordnar kommunikationen. Med några knapptryckningar skapar man ett slutet nätverk kring personen som behöver stöd och sedan kan alla som är inbjudan i realtid följa alla insatser som görs. Tryggt. Smart. Enkelt.

 
tara-logga
Image from iOS.jpg
 
 

 
Hannes Ullman
Tryggare med anhörig-app
 

Pressklipp Icakuriren
Nr. 31 2018. sid 41. Av Lotta Palmelius

Tryggare med anhörig-app

Folkhälsa. Fick mamma mat idag? När är nästa läkartid? Den smarta appen Jocce underlättar kommunikationen för personal och anhöriga till någon som behöver extra stöd, till exempel på grund av demenssjukdom, hjärnskada eller ADHD.

Appen är en svensk nyhet, utvecklad av FamilyLinks grundare Rikard Schröder efter att hans 77-åriga pappa Joakim, “Jocce”, insjuknat i demens.

– Man brukar säga att demens också är de anhörigas sjukdom. Det är vi som måste se till att vardagen fungerar, säger han, som då slogs hur svårt det var för alla runt pappan att få till ett fungerande samarbete.

Med appen knyts alla berörda personer till ett nätverk med obegränsat antal anslutna.

Priset för appen är 99 kronor i månaden.

I Icakurirens bildtext är företagsnamnet felstavat. Rätt namn är FamilyLink. Ihopskrivet och utan s på slutet.

 
icakurrien-logo
Image from iOS (1).jpg
 
 

 
Hannes Ullman