Hjärnkraft testar Jocce
 

Pressmeddelande

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft inleder samarbete med företaget FamilyLink. I ett gemensamt projekt kommer Hjärnkrafts cirka 3 000 medlemmar att under hösten 2018 erbjudas möjligheten att använda appen ”Jocce” kostnadsfritt.

Jocce är ett nytt digitalt hjälpmedel i form av en app, utvecklad för att underlätta informationsdelning och samarbete för dem som regelbundet hjälper någon som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd i vardagen. I Sverige finns det cirka 1,3 miljoner personer som regelbundet tar hand om någon i sin närhet.

Hjärnkraft arbetar för att skapa bättre förutsättningar för personer med förvärvade hjärnskador och deras närstående. Förvärvad hjärnskada kan uppkomma genom trauma såsom trafikolycka, våld mot huvudet eller olycksfall. Andra anledningar kan vara stroke, syrebrist, tumörer, infektioner, missbruk, förgiftningar mm. Även stress kan ge skador på hjärnan.

Många involverade runt hjärnskadade
Människor som lever med förvärvad hjärnskada behöver ibland mycket stöd i sin vardag. Anhöriga står ofta för lejonparten av hjälpen men många med hjärnskador är också beroende av stödinsatser från professionella vård- och omsorgsgivare.
– Informationsdelning och samordning av omsorgsinsatser är en utmaning för många av våra medlemmar. Projektet Jocce ger oss möjlighet att bidra med input till svensk digital hjälpmedelsutveckling. Det talas mycket om att Sverige ska bli bäst i världen på digitala lösningar. Vi kan spela en mer aktiv roll för att driva på den utvecklingen genom att identifiera och testa nya lösningar, säger Cecilia Boestad, förbundssekreterare på Hjärnkraft.

Bättre samarbete ger vinster för alla

Appen Jocce gör det möjligt att med några få knapptryckningar i mobilen skapa ett slutet nätverk runt en person som behöver stöd. Appen innehåller en delbar kalender och kontaktlista och en unik funktion som ger anhöriga koll på vad som händer hemma hos släktingen/vännen - i realtid. Vård- och omsorgsföretag kan också vara delaktiga i Jocce-nätverk.

 
hjarnkraft-bla.png

Appen är inte ett journalsystem utan ett kommunikationshjälpmedel och är utformad i enlighet med svenskt och EU:s regelverk och lagstiftning kring personuppgifter och datasäkerhet. Jocce fungerar som direktkanal till de anhöriga där vård- och omsorgspersonal kan dela information om genomförda insatser och ge ytterligare kommentarer. Detta synliggör deras insatser och minimerar mängden samtal från oroliga anhöriga.

– Vi är oerhört glada över samarbetet med Hjärnkraft. Att kunna erbjuda Jocce gratis till medlemmarna är värdefullt för oss på flera sätt. Först och främst hoppas vi att Jocce ska kunna göra skillnad i deras vardag; effekten av bättre kommunikation är att alla som bidrar till trygghet runt en människa gör ett bättre jobb tillsammans än vad de skulle göra var och en för sig. Vi hoppas också att projektet kan ge oss kunskap om hur vi kan fortsätta utveckla Jocce och på sikt även fler digitala hjälpmedel, säger Rikard Schröder, grundare av företaget FamilyLink.

För ytterligare information eller kontakt hör av dig till:
Cecilia Boestad, förbundssekreterare Hjärnkraft, telnr. 08-447 45 33.
cecilia.boestad@hjarnkraft.se

Charlotte Schröder, FamilyLink, telnr. 0734-14 81 91.
charlotte.schroder@familylink.se

 
 

 
Hannes Ullman
Tacka tekniken!
 

Pressklipp Tara
Nr. 11 2018, sid 81. Av: Annika Ortmark Lind

Tacka tekniken!

Har du en mamma eller pappa som lever med en kronisk sjukdom eller är dement? Ja, då tillhör du alla som på ett eller annat sätt bidrar med att hjälpa till att hålla koll på allt från att hemtjänsten verkligen kom förbi med lunch idag till att din förälder tar sina mediciner och år dem omvårdnad hen behöver. Nu finns en unik app - Jocce - som samordnar kommunikationen. Med några knapptryckningar skapar man ett slutet nätverk kring personen som behöver stöd och sedan kan alla som är inbjudan i realtid följa alla insatser som görs. Tryggt. Smart. Enkelt.

 
tara-logga
Image from iOS.jpg
 
 

 
Hannes Ullman
Tryggare med anhörig-app
 

Pressklipp Icakuriren
Nr. 31 2018. sid 41. Av Lotta Palmelius

Tryggare med anhörig-app

Folkhälsa. Fick mamma mat idag? När är nästa läkartid? Den smarta appen Jocce underlättar kommunikationen för personal och anhöriga till någon som behöver extra stöd, till exempel på grund av demenssjukdom, hjärnskada eller ADHD.

Appen är en svensk nyhet, utvecklad av FamilyLinks grundare Rikard Schröder efter att hans 77-åriga pappa Joakim, “Jocce”, insjuknat i demens.

– Man brukar säga att demens också är de anhörigas sjukdom. Det är vi som måste se till att vardagen fungerar, säger han, som då slogs hur svårt det var för alla runt pappan att få till ett fungerande samarbete.

Med appen knyts alla berörda personer till ett nätverk med obegränsat antal anslutna.

Priset för appen är 99 kronor i månaden.

I Icakurirens bildtext är företagsnamnet felstavat. Rätt namn är FamilyLink. Ihopskrivet och utan s på slutet.

 
icakurrien-logo
Image from iOS (1).jpg
 
 

 
Hannes Ullman